Jäsenlehden sisältöä voit lukea vierittämällä sivun oikean reunan palkkia alaspäin.
Takaisin yhdistyksen sivuille pääset painamalla paluu-näppäintä (nuoli vasemmalle)
selaimen yläreunan vasemmasta reunasta.