Tuettu ryhmäloma Peurunka 19.-24.8.2024

Tuettu ryhmäloma Peurunka 19.-24.8.2024

Hakuaika lomalle on 18.3.-15.5.2024

Hyvinvointilomat toteuttaa loman Sosiaali- ja Terveysministeriön myöntämällä avustuksella.


Loman omavastuuhinta on 130 €/ hlö
Lomalle otetaan noin 30 henkilöä.
Loman kohderyhmä aikuiset diabeetikot ja heidän läheisensä.
Lomalle hakeminen ei edellytä Kajaanin Seudun Diabetesyhdistyksen tai minkään muun diabetesyhdistyksen jäsenyyttä.

Tuetut lomat ovat tarkoitettuja pienituloisille henkilöille, joilla ei muuten ole mahdollisuutta järjestää itselleen kodin ulkopuolista lomaa.

Tuettu loma myönnetään korkeintaan joka kolmas vuosi ja enintään kolme kertaa 10 vuoden aikana samalle henkilölle.

Tuettu ryhmälomaSähköinen hakulomake osoitteessa

https://lotu.lomajarjestot.fi/calendar/HYVINVOINT/welcome

Peurunka


Aurinkoista kevättalvea!

Toivottavasti kevättalven valon lisääntyminen antaa elämääsi uutta virtaa.
Jos vapaa-aikaa on, tule mukaan yhdistyksemme tarjoamien tapahtumien pariin
tai jos omaat mielenkiintoa ja intoa saada elämään jotain uutta mukavaa,
tule mukaan Diabetesliiton tarjoamaan vapaaehtoisen koulutukseen.

Vapaaehtoistoiminnan koulutukset/ Infotilaisuudet vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille

Infotilaisuuteen osallistuminen on ensimmäinen askel vapaaehtoistoiminnan aloittamisessa diabetesyhteisössä.
Infotilaisuuteen osallistumisen jälkeen voit hakeutua vapaaehtoistehtävääsi koskeviin koulutuksiin hakemalla haluamaasi vapaaehtoistoiminnan tehtävään. Jos olet jo tehnyt hakemuksen, sinut ohjataan ensin infotilaisuuteen ja samalla sinulle kerrotaan, miten voit edetä omalla vapaaehtoisuuden polullasi.

Infotilaisuuden tavoitteena on, että tilaisuuden jälkeen osallistuja tietää, millaista toimintaa diabetesyhteisö tarjoaa ja millaiset ovat vapaaehtoistoiminnan perusperiaatteet sekä aktivoituu pohtimaan omaa osaamistaan ja haluaan toimia vapaaehtoisena diabetesyhteisössä.

Infotilaisuus järjestetään verkossa ja sen kesto on 1h.
Tilaisuudessa esitellään diabetesyhdistysten ja keskusjärjestön toimintaa, vapaaehtoistehtäviä sekä sitä, mitä vapaaehtoistoiminta vaatii ja mitä toiminnasta voi saada.

Seuraavat vapaaehtoistoiminnan infotilaisuudet ovat:

tiistaina 7.5. klo 17.30-18.30. Pääset mukaan tästä linkistä.
keskiviikkona 4.9. klo 14.00-15.00. Pääset mukaan tästä linkistä.
keskiviikkona 6.11. klo 17.30-18.30. Pääset mukaan tästä linkistä.

Vertaistukijoiden peruskoulutus
Vertaistukijoiden peruskoulutus valmistaa sinut vertaistukihenkilön perustehtäviin. Vertaistukijoiden peruskoulutuksen tavoitteena on tutustua vertaistuen eri toimintamuotoihin ja -käytäntöihin,
oppia vertaistuen periaatteita sekä diabetesyhdistyksessä että valtakunnallisesti,
harjoitella vertaistukijana toimimista sekä tunnistaa osallistujan omia mahdollisuuksia
ja vahvuuksia vertaistukijana.
Koulutuksen suorittaminen edellyttää osallistumista järjestettyihin tapaamisiin.

Koulutuksen jälkeen on mahdollisuus osallistua lisäkoulutuksiin, jossa keskitytään muun muassa vertaisryhmänohjaamiseen tai verkkovertaistukijana toimimiseen.

Vertaistukijaksi ryhtyessä on hyvä miettiä omia voimavaroja ja elämäntilannetta.
Halutessasi voit käydä tekemässä Vertaistalo.fi-verkkosivulla testin: Minustako vertaistukija?

Tulevat koulutukset

Vertaistukijoiden peruskoulutus verkkokoulutuksena 3.4.2024
Perustiedot Kuvaus

Diabetesliiton järjestämä vertaistukijoiden peruskoulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat toimia vertaistukijana diabetesyhdistyksessä (kasvokkain tai puhelimella) tai valtakunnallisesti (etänä tapahtuva vertaistukitoiminta, kuten videovertaistuki tai puhelinvertaistuki).

Koulutuksen tavoitteena on tutustua vertaistuen eri toimintamuotoihin ja -käytäntöihin, oppia vertaistuen periaatteita, harjoitella vertaistukijana toimimista sekä tunnistaa omia mahdollisuuksia ja vahvuuksia vertaistukijana.

Koulutus toteutetaan huhtikuussa kolmena verkkokoulutuksena Google Meetin kautta. Koulutuksen suorittaminen edellyttää osallistumista kaikkiin verkkotapaamisiin.

Koulutuksen jälkeen on mahdollisuus osallistua lisäkoulutukseen, jossa keskitytään vertaisryhmänohjaamiseen tai verkkovertaistukijana toimimiseen.

Koulutuksen ajankohdat ja sisällöt:

keskiviikko 3.4. kello 17.00–19.30

Tutustutaan ja vaihdetaan ajatuksia koulutukseen ja sen sisältöön liittyen.Tutustutaan vapaaehtois- ja vertaistukitoimintaan, mitä ja miksi?Pohditaan, kuinka voin hyödyntää omaa kokemustani vapaaehtoistoiminnassa.Käydään läpi vertaistuki- ja vapaaehtoehtoistoiminnan periaatteita.

keskiviikko 10.4. kello 17.00–19.30

Vierailijana kokenut vertaistukija. Puheenvuoron jälkeen mahdollisuus kysymyksiinPohditaan vuorovaikutuksen merkitystä vertaistoiminnassa.Keskustellaan pienryhmissä ja harjoitellaan vertaiskeskustelua.

keskiviikko 17.4. kello 17.00–19.30

Tunnistetaan omat rajat ja voimavarat.Mietitään yhdessä, millaisista asioista keskustellaan ja mitä ei ole syytä nostaa esilleSuunnitellaan omaa polkua vertaistukijana.


Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään 17.3.2024 tästä linkistä.


Koulutukseen otetaan mukaan 14 osallistujaa. Osallistujille kerrotaan koulutukseen valinnoista kaksi viikkoa ennen koulutusta.

Lisätietoa: Diabetesliiton suunnittelijat Terhi Kvick, terhi.kvick(at)diabetes.fi ja
Jenny Mielonen, jenny.mielonen(at)diabetes.fi

******************************************************

Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet tuleviin koulutuksiin verkkosivulta diabetes.fi/tapahtumat.

Vapaaehtoistoiminnan yhteyshenkilöt
Vapaaehtoistoiminnan yhteyshenkilöitä Diabetesliitossa ovat suunnittelijat Kati Multanen

p. 0400 723 661, kati.multanen(at)diabetes.fi
Jenny Mielonen p. 050 468 2666, jenny.mielonen(at)diabetes.fi
ja Terhi Kvick p. 050 310 6624, terhi.kvick(at)diabetes.fiSTIPENDI

Yhdistyksemme jakaa vuosittain 150 euron stipendejä
Stipendin saajan tulee olla opintonsa päättävä diabetesta sairastava
yhdistyksemme jäsen, joka saa päättötodistuksen peruskoulu-, lukio- tai
ammatillisista opinnoista.

Vapaamuotoinen hakemus liitteineen (kopio nykyisestä opintotodistuksesta, yhteystiedot ja tilinumero) lähetetään sähköpostitse kajaanin.diabetes(at)gmail.com
tai postitse osoitteeseen
Kajaanin Seudun Diabetesyhdistys ry, Tehdaskatu 1, 87100 Kajaani.

- Jos kysyttävää, soita Anja p. 044 513 1488

Ohjeistusta liikkumiseen

Fysioterapiaopiskelijat Ville-Matias Nieminen ja Pirjo Seilonen tekivät opinnäytetyönään käyttöömme kuntosaliohjelman.

Video löytyy täältä

Iloisia liikuntahetkia!


Kajaanin Seudun Diabetesyhdistys toimialueena Hyrynsalmi, Kajaani, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi ja Suomussalmi.

Yhdistyksen toimisto on osoitteessa Tehdaskatu 1, Kajaani.